top of page

Research & Development

duits.jpg

Healthy, Happy Kingfish

Voeding staat in direct verband met de groei van onze vissen en is daarnaast een belangrijke factor die de waterkwaliteit in de houderijsystemen beïnvloedt (bijv. door vrijkomen van nutriënten uit het voer). Kingfish Zeeland is gestart met het kweken van yellowtail op basis van ervaringen en voeding die ontwikkeld zijn voor andere vissoorten en naar de beste inzichten zijn aangepast aan het houderijsysteem. Gezien yellowtail een relatief nieuwe soort is binnen de aquacultuur, is meer onderzoek en ontwikkeling noodzakelijk om betere voeding (protocollen) te realiseren afgestemd op de specifieke behoeften van deze soort. Dit zal uiteindelijk bijdragen tot de doelstelling om een verhoogd welzijn en verbeterde gezondheid van onze yellowtail en een nog hogere waterkwaliteit in de houderijsystemen te behalen.

Binnen het houderijsysteem van Kingfish Zeeland is een duidelijke scheiding tussen het hatchery gedeelte, waar de yellowtail van eitje tot juveniele vis opgroeit, en het opkweek gedeelte, waar de vissen van juveniel tot consumptieformaat worden opgekweekt. Hierbij is ook een duidelijk onderscheid te maken tussen de voeding die wordt gebruikt in de twee delen. Om daadwerkelijk grip te krijgen op het welzijn en de gezondheid van onze yellowtail, is het essentieel om deze continu te kunnen analyseren. Hiervoor is het kunnen detecteren en traceren van deformiteiten in vroege levensstadia essentieel. Dit project heeft daarom drie subdoelstellingen die behaald moeten worden ter ondersteuning van de hoofddoelstelling:

  1. Ontwikkeling van voeding en voedingsprotocollen voor de hatchery

  2. Ontwikkeling van voeding voor het opkweeksysteem

  3. Ontwikkeling van een detecteer- en traceersysteem voor deformiteiten

 

De kennisontwikkeling rondom (de grondstoffen en samenstelling van) voeders voor de hatchery en het opkweeksysteem zal leiden tot verbeterde visprestaties (o.a. minder deformiteiten en een verhoogd welzijn). Ook zal het leiden tot nieuwe inzichten en alternatieve grondstoffen voor het gebruik van vismeel en -olie in visvoeders. Daarnaast zal het project leiden tot een verbeterde waterkwaliteit in het houderijsysteem, wat direct invloed zal hebben op het welzijn van de yellowtail en op de milieueffecten van het houderijsysteem (minder vers water benodigd en minder lozing van vervuild water).

Het project zal worden uitgevoerd door Kingfish Zeeland en zal worden bijgestaan door twee wetenschappelijke organisaties: Wageningen University en de Universiteit Gent. Binnen Wageningen University zal het Departement Dierwetenschappen (leerstoelgroep Aquacultuur en visserij) betrokken zijn bij het project. Binnen de Universiteit Gent zullen twee departementen betrokken zijn: het Laboratorium voor Aquacultuur & Artemia Reference Centre (ARC) en de Vakgroep Biologie.

Dit project ontvangt cofinanciering van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij in het kader van Innovatieprojecten Aquacultuur 2019.

logo-fonds-regio.png
logo-op-zuid.jpg

Hightech systemen voor het visvriendelijk kweken van Yellowtail Kingfish

Het ontwikkelen, implementeren en testen van: een hoogtechnologisch waterzuiveringssysteem voor oppervlaktewater; een innovatief en betrouwbaar transportsysteem dat een visvriendelijk kweekproces biedt voor Yellowtail Kingfish. Dit project ontvangt cofinanciering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid.

eu-logo-v2.jpeg

Yellowtail Kingfish: Duurzaam en Natuurlijk

Het doel van dit project is het verduurzamen van het houderijsysteem voor onze Yellowtail Kingfish. Hiertoe worden kennis vergaard en technische ontwikkelingen doorgevoerd op 4 cruciale domeinen; ontwikkeling van een organisch voer, ontwikkeling van een optimaal lichtregime voor de vissen; ontwikkeling van een optimaal flowregime in de kweekbassin; ontwikkeling van een detectiesysteem voor grondsmaak (geosmin). Deze ontwikkelingen hebben als finaal oogmerk het realiseren van een verbeterde groei en een verhoogd dierenwelzijn. De kennisontwikkeling van dit project kan leiden tot waardevolle inzichten die als basis dienen voor soortgelijk onderzoek met andere vissoorten.

Dit project ontvangt cofinanciering van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (Europese Unie) in het kader van Innovatieprojecten Aquacultuur 2017.

INNOVATIE

Duurzaamheid staat centraal bij elke keuze die we maken.

Mariene aquacultuur op het land: een omslag van experimentele naar praktische technologie die klaarstaat om aan de groeiende vraag te voldoen.

KF-LR-5042.jpg
RIprojects

Het begint met vers Noordzee-water dat door een ongerept natuurreservaat -de Oosterschelde- loopt. En dat maken we dan nog beter: ons geavanceerde systeem zuivert en verrijkt het water en past het aan de optimale omstandigheden van de Yellowtail aan.

In nauwe samenwerking met enkele van 's werelds meest toonaangevende leveranciers van apparatuur en technologie, biedt ons toegang tot hun expertise aangaande de iedeale omstandigheden om Yellowtail te kweken in recirculatiesystemen op het land. Dit heeft geresulteerd in de productiefaciliteit van Kingfish Zeeland, die is ontworpen om maximale controle, veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid te bereiken die momenteel niet voorhanden zijn in andere productiesystemen.

Het zeewater wordt naar binnen gepompt, gezuiverd, voorzien van extra zuurstof en nauwgezet gecontroleerd om optimale temperatuur-, licht- en watercondities te creëren voor de Yellowtail, wat resulteert in gezonde, sterke en tevreden vissen.

Dicht bij de markt, vers, productie jaarrond

 

Optimale groeiomstandigheden (zuurstof, gecontroleerde waterkwaliteit)

 

Geen voerrestanten in het uitstromende water

 

Lagere voerconversie

 

Verminderde risico's op ziekte en sterfte

 

Minder behoefte aan medicatie

 

Minimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen en zo min mogelijk afval

 

Kleine landoppervlakte in gebruik (een systeem van 2000 ton vereist slechts 3 hectare)

 

Door gebruik van zeewater geen verspilling van drinkwater

 

Vaste output kan worden gescheiden van zeewater en worden gebruikt als meststof

 

Geen natuurlijke vijanden, geen last van extreem weer, watervervuiling, parasieten of algenbloei

drone pic 1.png
Kingfish Zeeland ligt in de provincie Zeeland, aan de oevers van een ongerept natuurreservaat vlakbij de Noordzee.
Gezonde vissen die in zuiver water leven, hebben een goede eetlust en groeien dus goed. Voor Dutch Yellowtail begint dat met het ongerepte water van de Oosterschelde, een Natura 2000-natuurreservaat.

Met behulp van geavanceerde technologie, meer dan 30 jaar praktische ervaring in het kweken van zeevissen en duurzame technieken, introduceert Kingfish Zeeland een unieke, pure vis op de veeleisende Europese markt: verse dagelijkse leveringen van lokaal gekweekte Dutch Yellowtail (Hiramasa / Kingfish / vaak door elkaar gebruikt met de gelijke soort Hamachi of gewoon als "Yellowtail")

Our dos

Our don'ts

Duurzaamheid

Groene energie

Constante

controle

Lage impact op

milieu

Diervriendelijk

op het land gekweekt

De Yellowtail

is hier

Zwemmen met onze vissen

CONTACT

A  Oost-Zeedijk 13  

    4485 PM Kats, Nederland

 

E  info@kingfish-zeeland.com

T +31 (0) 113 74 54 61

 

Success! Message received.

bottom of page